Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Χορήγηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Κουφαλίων

    Comment

    Με την υπ. αρ.  52/2019 Απόφαση Δημάρχου Χαλκηδόνος, αποφασίσθηκε η χορήγηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού  Σταδίου Κουφαλίων (στίβος – γήπεδο ποδοσφαίρου), διάρκειας τεσσάρων μηνών .

    52_2019-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)