Δήμος Χαλκηδόνος


  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

    Comment
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθ.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100 Τηλ.: 2391330126, 131 Κουφάλια, 29/3/2019 Αριθμ. Πρωτ. 4.653                   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο               Κοιν.: Ιατρικό Σύλλογο Ν. Θεσσαλονίκης     ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προβεί στην ανάθεση...