Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Έγκριση προτάσεων & υποβολή μελετών για αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Π/Υ 1.348.138 ευρώ

    Comment
    Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Χαλκηδόνος (Μάϊος 2018) για την υλοποίηση του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Γέφυρας” στο ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμού 674.138 ευρώ 다운로드. Το κλειστό γυμναστήριο Γέφυρας επιλέχθηκε μεταξύ...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)