Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Έγκριση οικ. απολογισμού 2018 & ειδική συνεδρίαση στις 21/8/2019

    Comment
    Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος  ο Οικονομικός Απολογισμός-Ισολογισμός για τη χρήση του 2018 και απομένει τώρα η διαδικασία της επικύρωσής του από την ανοιχτή Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019. Για ακόμη μία χρονιά, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)