Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Δημοσιοποίηση Μ.Π.Ε. (ΠΕΤ: 1908163924

    Comment
    Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου έργου “Αποχετευτικά δίκτυα & ΕΕΛ οικισμών Προχώματος, Καστανά, Ακροποτάμου του Δήμου Χαλκηδόνος Π.Ε 다운로드. Θεσσαλονίκης” στο με αρ. 35α αγροτεμάχιο...