Πρόγραμμα Χριστουγεννίατικων Εκδηλώσεων Δήμου Χαλκηδόνος 2019