Δήμος Χαλκηδόνος


  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Μ.Π.Ε. (ΠΕΤ: 1811005717)

    Comment
    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Κ.Μ. ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά”. Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)