Δήμος Χαλκηδόνος


  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Μ.Π.Ε. (ΠΕΤ: 1811005717)

    Comment
    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Κ.Μ. ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά” 일리아드 다운로드. Το σχετικό τεύχος...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)