Δήμος Χαλκηδόνος


  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 1906116429)

    Comment
    Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2,52 MW” της εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ”, που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ ...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)