Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Επικαιροποίηση καταλόγου υπαλλήλων ΜΗ.Μ.Ε.Δ. Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2020

    Comment

    Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχώρησε στην επικαιροποίηση του καταλόγου υπαλλήλων ΜΗ.Μ.Ε.Δ.για το έτος 2020, βάσει της Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4.12.2017, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4841/29.12.2017

    Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζεται ο κατάλογος με τα ονόματα των υπαλλήλων του Δήμου που συγκροτούν το εν λόγω Μητρώο

    Επικαιροποίηση Μη.Μ.Ε.Δ. Δήμου Χαλκηδονος 2020_signed


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)