Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Επικαιροποίηση καταλόγου υπαλλήλων ΜΗ.Μ.Ε.Δ. Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2020

    Comment
    ahnlab v3 internet security 9.0 다운로드 Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχώρησε στην επικαιροποίηση του καταλόγου υπαλλήλων ΜΗ.Μ.Ε.Δ.για το έτος 2020, βάσει της Υ.Α 아이튠즈 설치 파일 다운로드. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4.12.2017, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4841/29.12.2017 Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζεται ο κατάλογος με τα ονόματα των υπαλλήλων του...