Δήμος Χαλκηδόνος


  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Μ.Π.Ε. (ΠΕΤ: 1911216321)

    Comment
    Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,065 MW” της εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ”, που θα εγκατασταθεί...