Ανακοίνωση διακοπής υδροδότησης στην Επέκταση και τις Εργατικές Κατοικίες της Δ.Κ. Κουφαλίων την Τετάρτη 13 Μαΐου