Δήμος Χαλκηδόνος


Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α’ Φάση Επιχειρησιακού Σχεδίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α Φάση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλκηδόνος

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)