Δήμος Χαλκηδόνος


 1. 6 Απριλίου 2017 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017

  Comment

  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.

  Εκτέλεση Μαρτίου17

 2. 6 Μαρτίου 2017 - Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2017

  Comment
  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος γιατην περίοδο από 01/01/2017 έως...
 3. 10 Φεβρουαρίου 2017 - Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

  Comment

  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Ιανουάριο 2017.

  Εκτέλεση Ιανουαρίου17

 4. 10 Ιανουαρίου 2017 - Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2016

  Comment

  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Δεκέμβριο 2016:

  %cf%89%ce%b6%ce%bc%ce%ba%cf%89%ce%b72-%ce%b5%ce%b7%ce%b4

 5. 8 Δεκεμβρίου 2016 - Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος μηνός Νοεμβρίου 2016.

  Comment

  Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

  Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων – εξόδων 11ου 2016

  Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 01/01-30/11/2016

 6. 10 Νοεμβρίου 2016 - Εκτέλεση προϋπολογισμού από 01/01-31/10/2016

  Comment

  Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος μηνός Οκτωβρίου 2016.

  Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

  Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων – εξόδων 10ου 2016.
  Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 01/01-31/10/2016


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)