Δήμος Χαλκηδόνος


 1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Comment

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχώρησε στη χορήγηση αδειών λειτουργίας για τις ακόλουθες αθλητικές εγκαταστάσεις:

  1. Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας
  2. Κλειστό Γυμναστήριο Κουφαλίων
  3. Κλειστό Γυμναστήριο Χαλκηδόνας

  AΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΦΑΛΙΑ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

   


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)