Δήμος Χαλκηδόνος


  1. ΤΕΒΑ, Άγιος Αθανάσιος, συνοδευτικές δράσεις

    Comment

    ΤΕΒΑ, Άγιος Αθανάσιος. Ανακοίνωση διεξαγωγής συνοδευτικών δράσεων. Επιτόπιες δράσεις κινητής μονάδας ενημέρωσης. Θέματα: α)”Κοινωνικοποίηση Παιδιών”, β)”Υγεία και Υγιεινή Διατροφή”.ΤΕΒΑ, Άγιος Αθανάσιος. Ανακοίνωση διεξαγωγής συνοδευτικών δράσεων. Επιτόπιες δράσεις κινητής μονάδας ενημέρωσης. Θέματα: α)”Κοινωνικοποίηση Παιδιών”, β)”Υγεία και Υγιεινή Διατροφή”

  2. ΤΕΒΑ, Κουφάλια, Συνοδευτικές Δράσεις

    Comment

    ΤΕΒΑ, Κουφάλια: Ανακοίνωση διεξαγωγής συνοδευτικών δράσεων. Επιτόπιες δράσεις κινητής μονάδας. Θέματα: α)”Κοινωνικοποίηση Παιδιών”, β)”Υγεία και Υγιεινή Διατροφή”ΤΕΒΑ, Κουφάλια. Ανακοίνωση διεξαγωγής συνοδευτικών δράσεων. Επιτόπιες δράσεις κινητής μονάδας ενημέρωσης. Θέματα: α)”Κοινωνικοποίηση Παιδιών”, β)”Υγεία και Υγιεινή Διατροφή”.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)