Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Πρόσκληση σε οικονομικούς φορείς

  Comment
  다운로드

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς &αποδεικτικών εμπειρίας για την εκτέλεση υποστηρικτικών  υπηρεσιών διαχείρισης έργου με τίτλο “New enviroromental bio–reality” στον Δήμο Χαλκηδόνος 카카오뮤직 음악 다운로드.

  πρόσκληση υποβολής προσφοράς

   

   

  ΜΕΛΕΤΗ ΚΗΜΔΗΣ

  이케아 조립녀 영상 다운로드
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Comment
  펀드토큰 다운로드 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ 5/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)