Δήμος Χαλκηδόνος


  1. ΣΜΠΕ ΓΠΣ ΔΕ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Comment
    ΣΜΠΕ ΓΠΣ ΔΕ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Δήμος Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Δ/νση: Εθ. Αντιστάσεως 36, Κουφάλια 571 00, αρμόδιος υπάλληλος: κα Μακρίνα Μηνάογλου, τηλ επικοινωνίας: 23910 30163), ως αρχή σχεδιασμού του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Κουφαλίων Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, με α.π....

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)