Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2018

  Comment
  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2018...
 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Comment

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχώρησε στη χορήγηση αδειών λειτουργίας για τις ακόλουθες αθλητικές εγκαταστάσεις:

  1. Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας
  2. Κλειστό Γυμναστήριο Κουφαλίων
  3. Κλειστό Γυμναστήριο Χαλκηδόνας

  AΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΦΑΛΙΑ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

   


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)