Ανακοίνωση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο:»Επισκευές και Συντηρήσεις υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης» έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

07 02 19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ_signed


Powered by infoδημ