Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώσουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για «Χωματουργικές Εργασίες για αποκαταστάσεις βλαβών δικτύων – οδοστρομάτων και πεζοδρομίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 49.983,00 € χωρίς Φ.Π.Α 24% (61.978,92€ με Φ.Π.Α. 24%)


Powered by infoδημ