Δήμος Χαλκηδόνος


Κριτηρια αναζητησης

Τύπος αγγελίας

Προσφορά εργασίας
Ζήτηση εργασίας

Κατηγορίες

Ακίνητα
Γεωργία, Αλιεία
Δημόσιο
Εκπαίδευση
Επικοινωνίες
Κατασκευές
Λογιστική
Μάρκετινκ
Μηχανικοί
Πληροφορική
Τουρισμός
Υγεία

Κείμενο αγγελίαςBlog Settings

Blogs can be inserted using shortcodes. Blog post lists can be generated from any post category or page list.


Blog Settings

  • Output blog post lists using the “blog” shortcode.
  • Specify image size for featured image, or choose no image.
  • Set post excerpt length.
  • Set number of posts per page.
  • Enable paging.
  • Configure post details: Title, excerpt, post date, comments link, author link.
  • Display posts by selecting categories.
  • Display posts by selecting pages or all child pages from a chosen parent.

Blog Setup

Basic Blog Shortcode

[blog category="1,2,3"].

Above is an example of a blog shortcode using only the category selector. It does not specify most options, instead relying on the default set in “Settings > Blog Settings“.

Blog Shortcode Parameters »


More Information

A complete list of all shortcode parameters is available on the blog shortcode page.

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)