Δήμος Χαλκηδόνος


Υγεία-Πρόνοια

  1. 22 Νοεμβρίου 2015 - Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με: α) Την υπ.αριθμ Φ10034/28/25-4-2015 (ΦΕΚ Β1036/3-6-2015) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης και β) Την υπ.αριθμ. Συν.18/Θ1/13-11-2015 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ εγκρίθηκε να υλοποιηθεί από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2015. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους 1.000 € σε κάθε μία από τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) πολύτεκνες μητέρες. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε...
  2. 22 Οκτωβρίου 2015 - Προσωρινοί πίνακες ωφελούμενων – απορριφθέντων προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

    Ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), οι οποίοι αφορούν τους ωφελούμενους του προγράμματος στο Δήμο Χαλκηδόνος, αλλά και τους απορριφθέντες. Οι πίνακες των αποτελεσμάτων βρίσκονται ήδη στον Δήμο μας και είναι διαθέσιμοι στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταθέσουν τις ενστάσεις τους. Η υποβολή των ενστάσεων πραγματοποιείται από την Πέμπτη 22/10/2015 μέχρι και την Πέμπτη 29/10/2015 στα αρμόδια γραφεία των τριών δημοτικών ενοτήτων, ήτοι: -Για την Δ.Ε. Κουφαλίων στο ΚΑΠΗ Κουφαλίων, -Για την Δ.Ε. Χαλκηδόνας στο ΚΑΠΗ Χαλκηδόνας, -Για την Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου στο Κοινοτικό Κατάστημα Γέφυρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι, που η αίτησή τους απορρίφθηκε, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο για την τεκμηρίωση της ένστασής τους, της οποίας το έντυπο μπορούν να εξασφαλίσουν και μέσω της ιστοσελίδας: http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%95%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BDFRM.pdf ανοίγοντας και εκτυπώνοντας το σχετικό αρχείο, όπως επίσης μπορούν να λάβουν χρήσιμες οδηγίες από το αντίστοιχο αρχείο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=221&lang=el ΕΚ...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)