Δήμος Χαλκηδόνος


 1. 5 Απριλίου 2017 - Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος

  Comment

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «Διαφόρων αναλώσιμων υλικών ύδρευσης αποχέτευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 24% (37.200,00€ με Φ.Π.Α. 24%)

 2. 5 Απριλίου 2017 - Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος

  Comment

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για «Επισκευές και Συντηρήσεις υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 24% (49.600,00€ με Φ.Π.Α. 24%).

 3. 21 Μαρτίου 2017 - Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού “Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων”

  Comment
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος  διενεργεί πρόχειρο  διαγωνισμό για  «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων» έτους 2017 προϋπολογισμού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη  της  μελέτης με αριθμ. 06/2017  Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 03/04/2017...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)